Írások

A MISZTIKUS ÖTÖS

Viszlay Anita írása:

A MISZTIKUS ÖTÖS

SZELLEMI ANALÓGIÁK A  JÁRVÁNY KAPCSÁN AZ ÖTÖS SZÁM TÜKRÉBEN

2019 végén indul el egy mára világjárvánnyá terjeszkedő vírus, ami nagy veszteségeket okozhat, és mindenkinek az életében valamilyen változást, felismerést generál önmagáról! 

2019-01-01=14/5

A kollektív tanítás az 5-ös számhoz kötve a szellemi, fejlődési kötelezettséget jelenti. Nincs fizikai szinten történés, aminek ne lenne szellemi üzenete, azaz az anyaghoz kötött fejlődés vagy a tervezés, vagy az anyaghoz kötött stagnálás vagy visszafejlődés mögött a szellemi érés kötelezettsége áll. Bár a tervek és a történések / látszólag jók és rosszak/ a látható világban zajlanak, mögötte a szellemi szféra titkai szeretnének kibontakozni. Egyénenként más a fizikai történés, a szellemi erő azonban mögöttük ugyanaz. Az 5-ös számnak a korlát-szabadság tengelyének megértése a célja, az 5-ös szám tanítása a fizikai-lelki és szellemi korlátok megismerése. A korlátozás is, mint minden más princípium a szellemből ered, azaz saját szellemiségünk korlátoz minket abban, hogy hogyan lehetünk szabadok. Az a gondolkodásmód, miszerint akkor lehet szabad az ember, ha bizonyos célokat elér, bizonyos javakat birtokol, és bizonyos érzelmeket megél, pontosan addig a pontig élhet, amíg van lehetősége ezeket a célokat kergetni és elérni. Az a pont azonban, amikor ezek a fizikai célok és eszközök le vannak korlátozva, megbénulhat az ember, hiszen elveszett a fix pont. Ez tragédiának tűnhet mindaddig, amíg az egyén fel nem ébred, hogy a valódi szabadság és nyugalom nem a helyzetekben vagy eseményekben, a tárgyakban van, hanem magában az emberben. Vagyis a korlátok és nehézségek csak látszólag azok. Ha felébredünk, akkor nem látjuk annak ezeket a korlátokat.  Ez a felismerés kinyitja az 5-ös szám felső tartományát, azaz szabad vagyok, és nem függök már attól, hogy a tervek, célok nem valósulnak meg, és a javakat és érzelmeket nem kell, hogy fontosnak tartsam. Független vagyok a fizikai világ történéseitől. Nem közönyös, hanem független! Stabil, fix és békés. Ettől még a korlátok és nehézségek nem számolódnak fel, de már nem félek a következményeitől. Az 5-ös szám szellemi útra terel mindenkit. Azaz, fel kell fogni, ha megszűnik a fizikai síkon a biztonság, és felüti a fejét a bizonytalanság, egy csodálatos szellemi változást indíthat be az egyénben. Elsőként rámutat arra, hogy a bizonytalanságban egyetlen fix pont maradt: a hit, a béke és a stabil erő, ugyanis minden más elveszhet. Ennek a tudatosítása és elfogadása a szellemi szférába való belépés. A szellemi szférában ugyanis nincs anyag, és ott semmi nem veszhet el. Aki képes ezt megérteni, nem félhet semmilyen veszteségtől és korláttól.

A fizikai-ösztönsíkon gondolkodó embernek ez ijesztő lehet, hiszen folyamatosan zakatol a fejében: hogyan is tudnék nyugodt lenni és békés, ha elveszíthetem azt, ami engem éltetett: a  szerettem, az egészségem, az egzisztenciám, a munkám? Amíg nem tudatosul, hogy ezek nem mély békét hoztak és hoznak, addig a felébredés nem történhet meg. El kell fogadni a korlátozást, és ebből születhet meg a mélyebb megértés és béke.

Azok a spirituális technikák, amik ennek a fizikai világnak a kiszolgálását végezték, szintén okafogyottá válnak, ugyanis szellemi erőt a fizikai világért mozgósítani nem lehet. A szellemi erő a szellem fejlődéséért létezik. A szellemi erő pedig mindenkiben egyedül, sajátos úton, egyedileg  bontakozhat ki. A szellemi erő akkor ébred fel, amikor itt van az ideje. A szellemi erőt fel lehet ébreszteni szándék nélküli gyakorlatokkal, ki-ki, ami tetszik neki. Rendszeres gyakorlással, alázattal és kitartóan. Célok és irányok nélkül. És a szellemi erő felébred magától is, amikor baj  van. Amikor nem úgy mennek a dolgok, ahogyan az egyén diktál. Ez mindig és folyamatosan egyénenként zajlott és mindig is zajlani fog. A szellemi erő nem az ész és az akarat fókusza, éppen fordítva: ez a teljes felhagyása a célok hajkurászásának, és egy sokkal békésebb, megengedőbb, fókusz és szándéknélküli állapot. Hagyom és elfogadom az eseményeket áramolni, nem erőszakolom meg az univerzumot az egos céljaimmal. És ami a legfontosabb : felhagyok azzal, hogy saját egyéni céljaimhoz spirituális technikákat használjak. Egy asztrológus barátomat idézve: az a spirituális materializmus korszaka volt, ami most lezárulni készül. Ez a totális félreértése volt a szellemi tanoknak.

Rendkívül torz világszemlélet alakult ki sok-sok éve, nevezetesen, hogy használjuk a szellemi erőket arra, hogy kiszolgáljuk az egos érdekeinket: több pénzt, szerelmet vagy  nagyobb házat, stb…stb. szellemi gyakorlatokkal érjünk el. Ide nekem mindent és azonnal, és még Isten is álljon mögém és szolgáljon!  Ez egy nagyon félreértelmezett álspiritualitás.

A szellemi ösvényen való járás az erényekért és a békéért használható, majd szándék nélkül, Önmagáért.

A járvány miatt ma nincs ember a földön, aki nem veszíthetne el valamit általa. Bármit, ami neki fontos. Ebbe bele lehet őrülni…de van más út is! Az 5-ös szám végre a szellem felé terel, és arra tanít mindenkit, tömegeket és egyszerre, hogy a veszteség elkerülése most nem kikerülhető ilyen-olyan trükkel. Most szembe kell nézni azzal, hogy nincs hatalma az emberi gyarlóságnak és a tévedhetetlen, mindenek felett álló gőgnek. Az egyén kicsi és nem halhatatlan. Igenis érhetik tragédiák és veszteségek. Belátásra, térdre-hajlásra és végtelen alázatra tanít ez a járvány. Megtanítja mindenkivel, hogy ne játsszuk a teremtőt, ne higgyük magunkat Istennek, ne higgyük, hogy nekünk minden jár. Mert ez nem így van! Lehet dühöngeni vagy félni, de ezzel a hozzáállással semmit sem tanulunk és semmire sem megyünk.

Nekünk a béke járhat, az alázatos, erényes és szolgálatkész belátás járhat, a szerénység és a felelősségvállalás járhat, a mértéktartó meghajlás azelőtt, hogy az univerzum engedi, hogy éljünk. Nekünk a hála járhat, a köszönet, hogy vehetünk levegőt, hogy még van ételünk vagy családunk.

Az 5-ös szám tanítása a teljes korlátozottság állapotából, a tehetetlen rettegő vagy a  dühöngő állapotból elvihet a szelíd, belátó és mértékletes hálaadó állapotba, ahol megszűnik a düh és a félelem, és bátran, szeretettel tele  nézünk szembe a jövővel, bármit is hoz. Bármit!!! Mert ez a tudati fejlettség nem feltétlenül hoz szebb jövőt, de hozhatja a jövő megélésének egy szelídebb és békésebb állapotát.

Az 5-ös szám analógiája egyebek mellett a tüdő, és ez a vírus a tüdőt támadhatja meg, vagyis a tüdőhöz tartozó analógiákkal van dolga mindenkinek most a Földön. A korlátok szelíd fogadásával, a korlátozás betartásával, a veszteségek megértésével, a mértéktartással, a szellemi útra térés kötelességével, mindenkinek valamilyen áldozat meghozatalával, az elcsendesedéssel, az önvizsgálattal, és az eggyel kisebb mellény viselésével. Egyénenként ! Önmagunkat vizsgáljuk meg és önmagunkról alkossunk véleményt és önmagunkban hozzunk meg döntéseket! Belátást csak egyedül lehet végezni. Még csak véletlenül se kezdjük el lajstromba venni, kinek, hogyan, mit kellett volna máshogyan csinálni! Az az Ő dolga lesz, a másiké!  Csak a magunkét, a saját döntéseinket és csakis a saját világszemléletünket vizsgáljuk, vagy akár bíráljuk! És változtassunk, szelídüljünk és csendesedjünk!